PRIMARIA COMUNEI BOIU MARE

Judetul Maramures

PREZENTARE LOCALA

       

1. Amplasare geografica si relief

    Comuna Boiu Mare este amplasata in sudul judetului Maramures, la 5 km lateral de la drumul national 1 C pe drumul judetean Mesteacan-Tg. Lapus, fiind limitrofa la sud cu judetul Salaj - comuna Ileanda (respectiv satele Perii Vadului si Rastoci), la est:satul Sasa si comuna Vima Mica, la nord: localiiatile Codru Butesii si Buteasa, iar la vest: comuna Valea Chioarului. Suprafata comunei este de 5954 ha, iar ca unitate administrativ teritoriala cuprinde 4 localitati: Boiu Mare - resedinta comunei, Prislop, Frincenii Boiului si Romanesti.
    Forma de relief predominanta sunt dealurile, comuna fiind asezata in partea nord-vestica a Podisului Somesan. Roca predominanta este calcarul.


       

2. Caracterislici climatice

    Climatul zonei este temperat continental cu perioade ploioase altemand cu perioade de seceta. Temperaturile medii multianuale situandu-se in jurul valorii de 12 grade.


       

3. Reteaua hidrografica

    Datorita rocilor calcaroase, reteaua hidrografica este configurata doar de cateva vai care colecteaza apele pluviale de pe versanti si le conduc spre raul Lapus. Acestea sunt Valea Boiului, Valea Prislopului si Valea Gadelui. De mentionat ca pe raza comunei se afla o parte din interfluviul dintre bazinul hidrografic al Somesului si bazinul hodrografic al Lapusului.


       

4. Populatia

    La recensamantul din 2002, populatia comunei numara 1284 locuitori, care datorita sporului natural negativ a ajuns in anu 2006 la 1258 locuitori. Structura populatiei pe sexe inclina spre o majoritate a femeilor, iar ca varsta, majoritatea este populatia peste 40 de ani.


       

5. Caile de transport

    Caile de transport sunt in totalitate rutiere. Comuna este strabatuta de drumu judetean 109G Mesteacan-Tg. Lapus care este asfaltat pe o portiune de 6 km, iar in continuare este pietruit. ln comuna exista un sector de 1,2 km drum comunal clasificat, iar restul cailor de acces sunt ulite in majoritate pietruite.

       

6. Dezvoltare economica

    Zona in care este amplasata comuna nu ofera multe posibilitati de dezvoltare economica. Marea majoritate a locuitorilor practica agricultura, indeosebi.cresterea animalelor. Dupa 1990 au aparut cateva activitati cu caracter industrial, respectiv prelucrarea laptelui, prelucrarea lemnului si comert. Cei mai importanti agenti economici sunt: SC ZEEA SRL, SC SELENA SRL, SC PRISLEMN SRL, SC PRSLOCOM SRL, SC SPICUL SRL si altele.
    Fondul funciar cuprinde o suprafata de 4130 ha, iar cel forestier de 1660 ha.


       

7. Infrastructuri locale

    Infrastructura locala se compune din institutia primariei, 5 localuri de scoli, 5 locatii de camine culturale, sediul politiei, 7 biserici; un dispensar medical si unul sanitar veterinar. Retelele de utilitati constau in: retea electrica, retea telefonica, TV cablu; alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale.
    Locurile de adunare si cazare a populatiei in situatii de urgenta sunt: caminele culturale, subsolul politiei si a scolii cu cls. I-VIII Boiu Mare.


       

8. Specific regional (local):

    Comuna este-amplasata la interferenta dintre zona etnografica Chioar si zona Lapusului. Datinile si obiceiurile din comuna sunt specifice din cele doua zone mentionate mai sus. Relieful comunei si vecinatatea cu raul Lapus ofera conditii de dezvoltare a agroturismului, la care se adauga si unele preparate culinare specifice.